Hvězda měsíce: Pleťový sorbet Meruňka za 279 Kč

Moje prodejna
T.G. Masaryka 38, Karlovy Vary

Whistleblowing

Společnost MANUFAKTURA s.r.o. (dále jen „Společnost“ nebo „zaměstnavatel“) si zakládá na zákonném, etickém a transparentním jednání uvnitř vůči zaměstnancům i navenek vůči obchodním partnerům a třetím stranám. Zároveň netoleruje protiprávní jednání, proto zavádí tento vnitřní předpis, v souladu se Zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů, jako popis procesu pro vnitřní oznamovací systém, který umožní oznámit protiprávní jednání a zároveň umožní ochránit oznamovatele, aby oznamovatel neměl obavu z odvetných opatření či postihu.

1. Kdo oznamuje?

Oznamovatel je ten, kdo vykonává nebo vykonával práci či obdobnou činnost, i zprostředkovaně, pro Společnost – zaměstnanci, smluvní partneři, stážisté, uchazeči o zaměstnání. Oznámení je možné podat také anonymně.

2. Co se oznamuje?

Oznamují se informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo, dochází nebo má dojít a který:

a) má znaky trestného činu

b) má znaky přestupku s hranicí alespoň 100 000,- Kč

c) porušuje zákon

d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis EU v oblastech:

a. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

b. daně z příjmů právnických osob,

c. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

d. ochrany spotřebitele,

e. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

f. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

g. ochrany životního prostředí,

h. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

i. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

j. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

k. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

l. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

m. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo

n. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé.

3. Poučení o nepravdivém oznámení

Fyzické osobě, která podala nepravdivé oznámení, nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními. Oznamovatel se dopouští přestupku s pokutou až do výše 50 000 Kč.

4. Forma oznámení

Oznámení je možné podat:

1) prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému emailem na whistleblowing@manufaktura.cz,

2) v listinné podobě na korespondenční adresu MANUFAKTURA s.r.o., Nábřežní 90/4, Praha 5, 150 00, obálku nadepsat nápisem „WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT“,

3) ústně telefonicky či osobně příslušné osobě (kontakty v kapitole 7. tohoto dokumentu),

4) dále je možné oznámení podat na Ministerstvo spravedlnosti či orgánům veřejné moci.

O ústním oznámení se pořídí zvuková nahrávka nebo písemný záznam, přičemž zvukovou nahrávku je možné pořídit pouze se souhlasem oznamovatele. Při osobním oznámení se pořídí písemný záznam.

5. Lhůta pro vyřízení oznámení

O přijetí oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému ústně telefonicky čí písemně je nutné informovat oznamovatele do 7 dnů. Požádá-li oznamovatel o osobní oznámení, je nutné toto přijmout nejdéle do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

Dále příslušná osoba posuzuje důvodnost oznámení a písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. Lhůtu je možné dvakrát prodloužit o dalších 30 dnů. O prodloužení lhůty a důvodech pro prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět.

Je-li oznámení důvodné, příslušná osoba Společnosti navrhne opatření.

Oznámení jsou uchovávána po dobu 5 let od přijetí oznámení.

6. Ochrana oznamovatele

Smyslem ochrany je učinit opatření, aby byla zajištěna ochrana oznamovatele, ochrana jeho identity, ochrana proti odvetným opatřením ze strany Společnosti (výpověď smlouvy, rozvázání pracovního poměru, snížení mzdy, kárná opatření, neumožnění odborného rozvoje, apod.). Ochrana se vztahuje i na osoby blízké oznamovateli, osoby poskytující pomoc při zjišťování informací, kolegy v zaměstnání, apod.

7. Příslušná osoba

Příslušná osoba je bezúhonná fyzická osoba, která přijímá oznámení od oznamovatele. Mezi úkoly příslušné osoby patří:

a) přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému,

b) navrhuje povinnému subjektu opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele nebo osoby,

c) plní pokyny povinného subjektu, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti,

d) postupuje při výkonu své činnosti podle tohoto zákona nestranně,

e) zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle tohoto zákona, a to i po ukončení výkonu této činnosti, pokud zákon nestanoví jinak.

Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti podle tohoto zákona postihována.

Příslušnou osobou je paní Mgr. Jana Čužnová, tel. +420 737 532 091.

V Praze dne 1. 12. 2023

MANUFAKTURA s.r.o.
Ing. Tomáš Kratochvíl
jednatel

Přidejte se k nám

  • Akční nabídky, dárky k nákupu
  • 30 bodů do začátku :)
  • Body sbíráte na prodejnách i e-shopu
Registrovat se

Cookies

Manufaktura s.r.o. zpracovává vaše osobní údaje pomocí cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování webu, optimalizaci výkonu a cílené nabídky. Můžete přijmout vše kliknutím na tlačítko Souhlasím se všemi cookies, případně změnit kliknutím na Nastavení nebo Cookies v zápatí webu. Pokud odmítnete, zpracujeme jen nezbytné cookies.

Vaše nastavení souborů cookie

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie v souladu s vlastními preferencemi a později podrobněji nastavit nebo kdykoli vypnout v patičce webu.

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí.

Personalizaci provádíme na základě vámi prohlíženého zboží. Dále pak upravujeme zobrazovaný obsah podle toho, co vás zajímá.

Tyto cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a za pomoci získaných dat pak můžeme zlepšovat zážitek z nakupování našim zákazníkům.

Tyto cookies jsou využívány reklamními a sociálními sítěmi včetně Googlu pro přenos osobních údajů a personalizaci reklam, aby pro vás byly zajímavé.