AKCE: 20% sleva na nákup 3 a více šumivých bomb do koupele

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o zpracování a ochrany osobních údajů v souvislosti s Nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti s ochranou osobních údajů („GDPR“). Tento dokument je účinný od 25. 5. 2018.

1. Identifikace správce osobních údajů

Správci osobních údajů jsou:
MANUFAKTURA s.r.o. sídlem Melantrichova 970/17, 110 00 Praha 1, IČ: 031 27 371 (dále jen Manufaktura),
Český národní podnik s.r.o., se sídlem Melantrichova 970/17B, 110 00 Praha 1, IČ: 496 87 387 (dále jen ČNP), ČNP SR s. r. o., so sídlom Šancová 48, 811 05 Bratislava, IČO: 46783393
a dále správci a zpracovateli franšízy, které sdílejí data zákazníků a objednávek
Jana Dutková, se sídlem 1. Máje 1526/66, 703 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 447 34 468
Jana Mohylová, se sídlem Krásná 170, 739 04, IČ: 017 75 791
VisViva, s.r.o., se sídlem Bernolákova 703/54, 953 01 Zlaté Moravce, Slovensko, IČ: 468 83 665

Ohledně požadavků či dotazů v souvislosti s ochranou osobních údajů se můžete obrátit na odpovědného pracovníka dostupného na gdpr@manufaktura.cz

2. Jaké vaše osobní údaje zpracováváme a k jakému účelu?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti se zájmem o naše produkty, služby a jejich koupi, resp. uzavření smlouvy o koupi zboží. (např. v rámci objednávky z e-shopu, návštěva webové prezentace, registrace, nákup v kamenném obchodě, apod.). Jde o osobní údaje obecné kategorie – zejména identifikační a kontaktní údaje.

2.1. Nákup zboží na e-shopu, dodání zboží – uzavření a plnění smlouvy

Tyto údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy, fakturaci, dodání zboží a další účely vyplývající ze zákona. Jedná se zejména o:

 • Jméno a příjmení,
  • Kontaktní a/nebo doručovací adresa,
  • Email,
  • Telefon,
  • Platební údaje (prvních 6 znaků platební karty), které uložíme k Vašemu účtu (pouze při využívání placených služeb jako je např. nákupu na našem e-shopu atd.) – dle platební brány

Osobní údaje k těmto účelům jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro splnění dalších právních povinností vyplývajících ze zákona a/nebo ze smluvního vztahu (jde např. o daňovou evidenci, fakturaci, promlčecí lhůta, apod.).

2.2. Registrace do zákaznického účtu

K plnému využití služeb zákaznického systému je třeba se zaregistrovat. K tomuto účelu zpracováváme následující osobní údaje:

 • Jméno, příjmení,
  • Kontaktní a/nebo doručovací adresa,
  • Email,
  • Telefon,
  • Údaje o zakoupeném zboží a platební morálce

V případě, že zrušíte svůj zákaznický účet, budou Vaše osobní údaje zpracovávány ještě po dobu nezbytně nutnou ke splnění dalších právních povinností.

2.3. Další údaje (např. návštěva webu-cookies)

Osobní údaje, které od Vás získáme tím, že používáte naše služby. Jde o:

 • IP adresa,
  • soubory cookies (v případě online služeb),
  • Záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných ČNP získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči. Záznamy jsou zpracovány pro vylepšení provozu internetových stránek provozovaných ČNP a internetovou reklamu,
  • případně jiný online identifikátor

Více informací ohledně cookies naleznete níže v tomto dokumentu.

2.4. Kamerové záznamy ze značkových prodejen ČNP a z prostor ČNP

ČNP umísťuje do značkových prodejen ČNP a prostor ČNP kamery z důvodu ochrany a bezpečnosti zákazníků ČNP a ochrany majetku a zájmů ČNP. Jde tedy o oprávněný zájem ČNP. Prostory, kde jsou kamery umístěny, jsou vždy označeny upozorněním. Kamerový záznam je dostupný 3 dny zpětně.

2.5. Marketingové účely (např. zasílání newsletterů apod.)

Pokud jste udělil/a souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím emailu (novinky, informace o produktech, akcích, apod.), bude zpracování osobních údajů pro tento účel probíhat po dobu 3 let, nebo dokud souhlas neodvoláte. Odhlášení je možno provést v nastavení služby, pro kterou se uživatel k odběru takovýchto sdělení zaregistroval, popřípadě emailem na gdpr@manufaktura.cz

2.6. Věrnostní program

Registrace do věrnostního programu slouží ke sběru bodů za nákupy na eshopu i v kamenných prodejnách po celé ČR. Za získané body lze v zákaznickém účtu uplatnit slevové poukázky na další nákup. Dále je možné se přihlásit k odběru newsletterů. Věrnostní program také uchovává historii Vašich nákupů, včetně možnosti zasílání elektronických účtenek a umožňuje předvyplnění údajů při nákupu skrze eshop. Do věrnostního programu je možné se přihlásit na našich webových stránkách, v kamenné pobočce je nutné se před placením identifikovat elektronickou věrnostní kartou Člena klubu. V rámci věrnostního programu zpracováváme následující osobní údaje obecné kategorie:

 • Jméno, příjmení
 • Adresa
 • Email, telefon
 • Historie nákupů
 • Pohlaví, rok narození – jsou potřeba k ověření věkové hranice pro přihlášení
 • Přihlašovací údaje
3. Cookies

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče.
Soubory cookies nám např. umožňují uživatele rozpoznat jako stávajícího uživatele (např. při přihlašování do jeho emailovému účtu, při autorizaci platby atd.) nebo přizpůsobit webové stránky uživatelským preferencím. Soubory cookie také používáme k zobrazování tzv. behaviorálně cílené on-line inzerce na webových stránkách ČNP i mimo ně, jednodušeji řečeno k zobrazování pouze takové reklamy, která je relevantní pro daného konkrétního uživatele, aniž by ten byl obtěžován reklamou, která ho nezajímá.
Typy používaných cookies jsou následující:
- Nastavení webu
- Zabezpečení webu, ověřování uživatelů, prevence podvodného využití, ochrana uživatelských dat
- Procesy umožňující poskytování služeb webu
- Stav relace, chování návštěvníků
- Analytické cookies – Google Analytics
- Rozšíření, pluginy, systémy třetích stran
Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout. Je však možné, že v některých případech nebude možné bez používání cookies zobrazit náš určitý produkt. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webů. Pokud nechcete tyto cookies ukládat je možné jejich používání zablokovat.

4. Forma zpracování a přístupy k osobním údajům

Pro zabezpečení Vašich osobních údajů byla přijata vhodná organizační a technická zabezpečení vycházející z GDPR včetně řízení přístupů k osobním údajům. Společnosti provádí pravidelné audity v oblasti bezpečnosti dat a osobních údajů.
Vaše osobní údaje budou uchovávány jak elektronicky, tak písemně. Data v elektronické podobě jsou ukládána na sdílené disky v datacentru naší společnosti. Přístupy k osobním údajům na sdílené disky mají pouze zaměstnanci společností, pričemž jsou dále omezeny a řízeny. Písemná dokumentace je uchovávána v uzamykatelných kartotékách, do kterých mají přístup pouze určení zaměstnanci společnosti. Likvidace elektronických i písemných dat probíhá pravidelně dle skartačního řádu.

5. Příjemci osobních údajů – zpracovatelé

Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • Podílející se na dodání zboží/realizaci plateb,
 • Zajišťující služby provozování eshopu a další služby s provozováním webové prezentace,
 • Zajišťující služby daňové, účetní, apod.,
 • Zajišťující marketingové služby,
 • Franšízy

Správci  osobních údajů nemají v úmyslu předávat osobní údaje do třetích zemí (mimo EU). Předávání osobních údajů probíhá mezi Českou republikou a Slovenskem na základě smlouvy.

6. Jaká máte práva?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte následující práva:
• Právo na informaci o zpracování osobních údajů,
• Právo na přístup k osobním údajům,
• Právo na editaci osobních údajů,
• Právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v případech, kdy pominul účel/lhůta zpracování osobních údajů,
• Právo na omezení zpracování osobních údajů,
• Právo požadovat přenesení osobních údajů,
• Právo vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů v určitých případech,
• Právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pro marketingové účely) kdykoli odvolat,
• Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů na posta@uoou.cz v případě, že budete mít podezření na protiprávní zpracování Vašich osobních údajů.

7. Závěrečná ustanovení

V případě jakéhokoli požadavku ohledně zpracování Vašich osobních údajů využijte prosím e-mail: gdpr@manufaktura.cz
V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s Vámi monitorována.

Manufaktura s.r.o., Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Melantrichova 970/17B, 110 00 Praha 1, nebo e-mail: gdpr@manufaktura.cz.

V Praze dne 27.7.2021
Verze 04 ze dne 27.7.2021

 

Soubory ke stažení: 

Podmínky zpracování osobních údajů

Informace o tom, jak zpracováváme a chráníme Vaše osobní údaje, najdete na stránce Ochrana osobních údajů.