Naše prodejny jsou dočasně zavřené. Dnes dárek a doprava zdarma nad 1000 Kč a zimní slevy. Nakupujte online z pohodlí domova.

Ochrana osobních údajů

Cílem těchto Zásad ochrany osobních údajů dle GDPR („Zásady“) vydaných společností Český národní podnik s.r.o., se sídlem Melantrichova 970/17B, 110 00 Praha 1, IČ: 496 87 387, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 23732 (dále také „ČNP“), je poskytnout informace o základních principech ochrany osobních údajů, tj. jaké osobní údaje ČNP jako správce zpracovává o fyzických osobách při prodeji zboží na značkových prodejnách, e-shopu ČNP, při návštěvách internetových stránek provozovaných ČNP a kontaktech s potenciálními zákazníky. Dále je v Zásadách uvedeno, k jakým účelům a jak dlouho společnost ČNP tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, a dále informace o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti s ochranou osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti ČNP jako správce dle čl. 13 GDPR.

Tyto Zásady se týkají ochrany osobních údajů zákazníků ČNP, uživatelů služeb ČNP, zájemců o zboží ČNP a návštěvníků internetových stránek provozovaných společností ČNP, a to vždy v rozsahu ochrany osobních údajů odpovídající GDPR vůči společnosti ČNP.

1. JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti se zájmem o naše produkty a jejich koupi (např. v rámci registrace, objednávky či udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů a udělením souhlasu se zasíláním informací o novinkách a akčních nabídkách atd.), resp. uzavření smlouvy o koupi zboží.

Jedná se tak nejčastěji o údaje, které nám sdělíte při registraci a/nebo při zakoupení zboží:

A. Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje

Tyto údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se zejména o:

a) Email
b) Heslo v zašifrované podobě
c) Jméno a příjmení,
d) Telefon
e) Kontaktní a/nebo doručovací adresa
f) Platební údaje (číslo platební karty), které ne/uložíme k Vašemu účtu (pouze při využívání placených služeb jako je např. nákupu na našem e-shopu atd.)
g) Další údaje Vámi dobrovolně vyplněné v poznámce při vyplňování objednávky

B. Další údaje zpracované na základě Vašeho souhlasu, které od Vás získáme tím, že používáte naše služby

a) IP adresa
b) soubory cookies (v případě online služeb)
c) (Záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných ČNP získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči. Záznamy jsou zpracovány pro vylepšení provozu internetových stránek provozovaných ČNP a internetovou reklamu)
d) případně jiný online identifikátor

C. Kamerové záznamy ze značkových prodejen ČNP a z prostor ČNP

a) ČNP umísťuje do značkových prodejen ČNP a prostor ČNP kamery z důvodu ochrany a bezpečnosti zákazníků ČNP a ochrany majetku a zájmů ČNP. Prostory, kde jsou kamery umístěny, jsou vždy označeny upozorněním.

D. Údaje o zakoupeném zboží a platební morálce

a) Na e-shopu ČNP naleznete seznam svých objednávek a oblíbené produkty.

2. PROČ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

a) Plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností)
b) Provozování kamerových a monitorovacích systémů ve značkových prodejnách ČNP a prostorách ČNP pro účely prevence vzniku škod a zajištění bezpečnosti zákazníků ČNP a ochrany zájmů a majetku ČNP (oprávněný zájem ČNP)
c) Nahrávání a monitorování hovorů se zákaznickou linkou (plnění smlouvy)
d) Vymáhání pohledávek za zákazníky jako kupujícími a ostatní zákaznické spory (oprávněný zájem ČNP)
e) Evidence dlužníků (oprávněný zájem ČNP)
f) Marketingové účely (souhlasy zákazníků)

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY

U subjektů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracovává ČNP s jejich souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu údaje, které jí subjekt dá k dispozici pro účely marketingového oslovení a zasíláním informací o produktech, novinkách a akčních nabídkách ČNP.  Pokud je tento souhlas udělen prostřednictvím internetových stránek provozovaných ČNP, jsou společně s těmito kontakty zpracovány i údaje z cookies ČNP, které jsou umístěny na internetových stránkách, na kterých byl tento souhlas udělen, a to jen v případě, že má subjekt cookies ve webovém prohlížeči povoleny. Odhlášení z přijímání zasílání informací o novinkách a akčních nabídkách je možno provést v nastavení služby, pro kterou se uživatel k odběru takovýchto sdělení zaregistroval, popřípadě emailem: gdpr@manufaktura.cz.

4. ZPRACOVÁVÁNÍ COOKIES Z INTERNETOVÝCH STRÁNEK PROVOZOVANÝCH ČNP

V případě, že má subjekt ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o něm záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných ČNP, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek ČNP, provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše služby používány a pro účely internetové reklamy ČNP.

5. JAK DLOUHO VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi) a následně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu dalších 24 měsíců, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.

Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí Vámi objednaných produktů, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

Kamerové záznamy ze značkových prodejen a z prostor ČNP a okolí budov či provozoven ČNP jsou zpracovávány maximálně po dobu tří dnů ode dne pořízení kamerového záznamu.

6. JAKÁ VŠECHNA PRÁVA MÁTE V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

a) Právo na informace
b) Právo na přístup k osobním údajům
c) Právo nepřesné osobní údaje opravit či doplnit;
d) Právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;
e) Právo na omezení zpracování
f) Právo na oznámení opravy, výmazu či omezení zpracování
g) Právo požadovat přenesení údajů;
h) Právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
i) Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat;
j)Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
k) Další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v GDPR po nabytí jeho účinnosti.

7. CO TO ZNAMENÁ, ŽE MÁTE PRÁVO VZNÉST NÁMITKU?

Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách v našem portfoliu produktů máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu.  Pokud tak učiníte, pro tento účel již Vaše údaje zpracovávat nebudeme a další obchodní sdělení a newslettery Vám již zasílat nebudeme.

Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 GDPR.

8. JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů využijte prosím e-mailu: gdpr@manufaktura.cz.

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s Vámi monitorována.

Od 25. 5. 2018 je k dispozici tento kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů dle GDPR:

Český národní podnik s.r.o., pověřenec pro ochranu osobních údajů, Melantrichova 970/17B, 110 00 Praha 1, nebo e-mail: gdpr@manufaktura.cz.

Český národní podnik s.r.o.

Informace o tom, jak zpracováváme a chráníme Vaše osobní údaje, najdete na stránce Ochrana osobních údajů.