Nákupy OnaDnes: -20 % na celý sortiment s kódem ONA2024

Moje prodejna
T.G. Masaryka 38, Karlovy Vary

Ochrana osobních údajů

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout vám informace o zpracování a ochrany osobních údajů v souvislosti s Nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti s ochranou osobních údajů („GDPR“). Tento dokument je účinný od 08. 05. 2024.

1. Identifikace správce osobních údajů

Společní správci osobních údajů jsou:

 • MANUFAKTURA s.r.o. sídlem Melantrichova 970/17, 110 00 Praha 1, IČ: 031 27 371 (dále jen Manufaktura),
 • Český národní podnik s.r.o., se sídlem Melantrichova 970/17B, 110 00 Praha 1, IČ: 496 87 387 (dále jen ČNP),
 • ČNP SR s. r. o., so sídlom Mariánske nám. 29/6  010 01 Žilina, IČO: 46783393

a dále správci a zpracovateli franšízy, které sdílejí data zákazníků a objednávek:

 • Jana Dutková, se sídlem 1. Máje 1526/66, 703 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 447 34 468,
 • Jana Mohylová, se sídlem Krásná 170, 739 04, IČ: 017 75 791,
 • VisViva, s.r.o., se sídlem Bernolákova 703/54, 953 01 Zlaté Moravce, Slovensko, IČ: 468 83 665.

Ohledně požadavků či dotazů v souvislosti s ochranou osobních údajů se můžete obrátit na odpovědného pracovníka dostupného na gdpr@manufaktura.cz nebo gdpr@manufaktura.sk.

2. Jaké vaše osobní údaje zpracováváme a k jakému účelu?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti se zájmem o naše produkty, služby a jejich koupi, resp. uzavření smlouvy o koupi zboží (např. v rámci objednávky z e-shopu, návštěva webové prezentace, registrace, nákup v kamenném obchodě apod.).

Jde o osobní údaje obecné kategorie – zejména identifikační a kontaktní údaje. Více informací ke konkrétním účelům, vizte kapitoly níže.

2.1. Nákup zboží na e-shopu, dodání zboží – uzavření a plnění smlouvy

Tyto údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy, fakturaci, dodání zboží, reklamace a další účely vyplývající ze zákona. Jedná se zejména o:

 • Jméno a příjmení,
 • kontaktní a/nebo doručovací adresa,
 • e-mail,
 • telefon,
 • platební údaje (prvních 6 znaků platební karty), které uložíme k vašemu účtu (pouze při využívání placených služeb jako je např. nákupu na našem e-shopu atd.) – dle platební brány

Osobní údaje k těmto účelům jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro splnění dalších právních povinností vyplývajících ze zákona a/nebo ze smluvního vztahu – lhůty potřebné pro reklamaci 2 roky, fakturace 5 let, archivace 10 let, promlčecí lhůta 3 roky.

2.2. Registrace do zákaznického účtu na webu, věrnostní program

K plnému využití služeb zákaznického systému a věrnostního programu je třeba se zaregistrovat. K tomuto účelu zpracováváme následující osobní údaje:

 • Jméno, příjmení,
 • kontaktní a/nebo doručovací adresa,
 • e-mail,
 • heslo,
 • telefon,
 • datum narození (registrující musí být starší 18 let),
 • pohlaví,
 • údaje o zakoupeném zboží a platební morálce.

Registrace do věrnostního programu slouží ke sběru bodů za nákupy na e-shopu i v kamenných prodejnách po celé ČR. Za body získá slevu, kterou může uplatnit v kamenných obchodech Manufaktura nebo v internetovém obchodě manufaktura.cz. Dále je možné si nastavit odběr newsletterů.

Věrnostní program také uchovává historii vašich nákupů, včetně možnosti zasílání elektronických účtenek a umožňuje předvyplnění údajů při nákupu skrze e-shop.

Do věrnostního programu je možné se přihlásit na našich webových stránkách, v kamenné pobočce je nutné se před placením identifikovat elektronickou věrnostní kartou člena klubu.

V případě, že zrušíte svůj zákaznický účet, budou vaše osobní údaje zpracovávány ještě po dobu nezbytně nutnou ke splnění dalších právních povinností – lhůty potřebné pro reklamaci 2 roky, fakturace 5 let, archivace 10 let, promlčecí lhůta 3 roky.

2.3. Další údaje (např. návštěva webu – cookies)

Osobní údaje, které od vás získáme tím, že používáte naše služby. Jde o:

 • IP adresa,
 • soubory cookies (v případě online služeb),
 • záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných Manufakturou získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči. Záznamy jsou zpracovány pro vylepšení provozu internetových stránek provozovaných Manufakturou a internetovou reklamu,
 • Případně jiný online identifikátor.

Více informací ohledně cookies naleznete níže v tomto dokumentu.

2.4. Kamerové záznamy ze značkových prodejen ČNP a z prostor ČNP

ČNP umísťuje do značkových prodejen ČNP a prostor ČNP kamery z důvodu ochrany a bezpečnosti zákazníků ČNP a ochrany majetku a zájmů ČNP. Jde tedy o oprávněný zájem ČNP. Prostory, kde jsou kamery umístěny, jsou vždy označeny upozorněním. Kamerový záznam je dostupný 3 dny zpětně.

Více informací o kamerových záznamech získáte na gdpr@manufaktura.cz nebo gdpr@manufaktura.sk.

2.5. Marketingové účely (např. zasílání newsletterů apod.)

Pokud jste udělil/a souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím e-mailu (novinky, informace o produktech, akcích, apod.), bude zpracování osobních údajů pro tento účel probíhat po dobu 3 let, nebo dokud souhlas neodvoláte.

Odhlášení je možno provést v nastavení služby, pro kterou se uživatel k odběru takovýchto sdělení zaregistroval, popřípadě e-mailem na gdpr@manufaktura.cz nebo gdpr@manufaktura.sk.

Po odvolání vašeho souhlasu nebo po uplynutí lhůty uděleného souhlasu budeme váš souhlas uchovávat ještě po dobu 3 let promlčecí lhůty.

2.6. Cookies

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče.

Soubory cookies nám např. umožňují uživatele rozpoznat jako stávajícího uživatele (např. při přihlašování do jeho e-mailovému účtu, při autorizaci platby atd.) nebo přizpůsobit webové stránky uživatelským preferencím.

Soubory cookies také používáme k zobrazování tzv. behaviorálně cílené on-line inzerce na webových stránkách Manufaktury i mimo ně, jednodušeji řečeno k zobrazování pouze takové reklamy, která je relevantní pro daného konkrétního uživatele, aniž by ten byl obtěžován reklamou, která ho nezajímá.

Typy používaných cookies jsou následující:

 • Nastavení webu,
 • zabezpečení webu, ověřování uživatelů, prevence podvodného využití, ochrana uživatelských dat
 • procesy umožňující poskytování služeb webu,
 • stav relace, chování návštěvníků,
 • analytické cookies – Google Analytics,
 • cookies určené pro marketing - kontaktní údaje email, telefon, jméno, příjmení, země, PSČ, ID zařízení (cílená reklama PPC skrze Google)
 • rozšíření, pluginy, systémy třetích stran.

Vy, jako uživatelé, máte možnost používání cookies odmítnout. Je však možné, že v některých případech nebude možné bez používání cookies zobrazit náš určitý produkt, případně vám nebude zobrazována relevantní reklama. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webů. Pokud nechcete tyto cookies ukládat, je možné jejich používání v prohlížeči zablokovat.

Za účelem zpracování cookies jsou využíváni zpracovatelé osobních údajů, více v kapitole 4. Příjemci osobních údajů.

2.7. Výběrová řízení – uchazeči o zaměstnání

V případě, že nám zašlete svůj životopis, budou vaše osobní údaje vztahující se k výběrovému řízení zpracovávány po dobu trvání výběrového řízení. Váš životopis bude zlikvidován do 3 měsíců od ukončení výběrového řízení. Pokud nám dáte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů do dalších výběrových řízení, bude Váš životopis uchován ještě po dobu 5 let.

Některé vaše osobní údaje můžou být uchovány po dobu 3 let od ukončení výběrového řízení z důvodu právních nároků plynoucích z promlčecí lhůty.

3. Forma zpracování a přístupy k osobním údajům

Pro zabezpečení vašich osobních údajů byla přijata vhodná organizační a technická zabezpečení vycházející z GDPR včetně řízení přístupů k osobním údajům. Společnosti provádí pravidelné roční audity v oblasti bezpečnosti dat a osobních údajů.

Vaše osobní údaje budou uchovávány jak elektronicky, tak písemně. Data v elektronické́ podobě̌ jsou ukládaná na sdílené disky v datacentru naší společnosti. Přístupy k osobním údajům na sdílené disky mají pouze zaměstnanci společností, přičemž jsou dále omezeny a řízeny.

Písemná dokumentace je uchovávána v uzamykatelných kartotékách, do kterých mají přístup pouze určení zaměstnanci společnosti. Likvidace elektronických i písemných dat probíhá pravidelně dle skartačního řádu.

4. Příjemci osobních údajů – zpracovatelé

Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • Podílející se na dodání zboží/realizaci plateb,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby s provozováním webové prezentace,
 • zajišťující služby daňové, účetní, apod.,
 • zajišťující marketingové služby jako PPC reklama (Google LLC),
 • franšízy.

Správci  osobních údajů nemají v úmyslu přímo předávat osobní údaje do třetích zemí (mimo EU). Předávání osobních údajů probíhá mezi Českou republikou a Slovenskem na základě smlouvy. Předávání osobních údajů mezi správcem a zpracovateli probíhá na základě smlouvy. 

Sdílení osobních údajů může probíhat na úrovni platforem Google LLC (Google Ads, Youtube), Meta Platforms (Facebook, Instagram), Microsoft (Office, LinkedIn) – USA.

5. Jaká máte práva?

Ve vztahu ke svým osobním údajům máte následující práva:

 • Právo na informaci o zpracování osobních údajů,
 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo na editaci osobních údajů,
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v případech, kdy pominul účel/lhůta zpracování osobních údajů,
 • právo na omezení zpracování osobních údajů,
 • právo požadovat přenesení osobních údajů,
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů v určitých případech,
 • právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pro marketingové účely) kdykoli odvolat,
 • právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů na posta@uoou.cz nebo dozor@pdp.gov.sk v případě, že budete mít podezření na protiprávní zpracování svých osobních údajů.

6. Závěrečná ustanovení

V případě jakéhokoli požadavku ohledně zpracování svých osobních údajů využijte prosím e-mail: gdpr@manufaktura.cz nebo gdpr@manufaktura.sk.

V této souvislosti bychom vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali svou totožnost, abychom si mohli ověřit vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k vašim osobním údajům.

Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s vámi monitorována.

MANUFAKTURA s.r.o., Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Melantrichova 970/17B, 110 00 Praha 1, nebo e-mail: gdpr@manufaktura.cz nebo gdpr@manufaktura.sk.

V Praze dne 08. 05. 2024

 

Soubory ke stažení: 

Podmínky zpracování osobních údajů 08.05.2024

Podmínky zpracování osobních údajů 17.1.2023

Podmínky zpracování osobních údajů 27.7.2022

 

Přidejte se k nám

 • Akční nabídky, dárky k nákupu
 • 30 bodů do začátku :)
 • Body sbíráte na prodejnách i e-shopu
Registrovat se

Cookies

Manufaktura s.r.o. zpracovává vaše osobní údaje pomocí cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování webu, optimalizaci výkonu a cílené nabídky. Můžete přijmout vše kliknutím na tlačítko Souhlasím se všemi cookies, případně změnit kliknutím na Nastavení nebo Cookies v zápatí webu. Pokud odmítnete, zpracujeme jen nezbytné cookies.

Vaše nastavení souborů cookie

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie v souladu s vlastními preferencemi a později podrobněji nastavit nebo kdykoli vypnout v patičce webu.

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí.

Personalizaci provádíme na základě vámi prohlíženého zboží. Dále pak upravujeme zobrazovaný obsah podle toho, co vás zajímá.

Tyto cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a za pomoci získaných dat pak můžeme zlepšovat zážitek z nakupování našim zákazníkům.

Tyto cookies jsou využívány reklamními a sociálními sítěmi včetně Googlu pro přenos osobních údajů a personalizaci reklam, aby pro vás byly zajímavé.