Mezinárodní den žen: -20 % na šumivé koule do vany

Pomáháme a dělá nám to radost

Pomoc potřebným je pro nás přirozenou součástí podnikatelských aktivit. Od svého vzniku podporujeme dlouhodobé a prověřené projekty. Současně také nezapomínáme věnovat pozornost projektům, které reagují na aktuální světové dění. Rok 2022 tomu nebyl výjimkou.

Tomáš Slavata

Již mnoho let nás velice těší charitativní spolupráce s triatlonistou a mimořádným filantropem Tomášem Slavatou, který velmi obětavě pomáhá dětem v dětských domovech, nemocným dětem a všem potřebným. Tomáš Slavata jako první Čech obdržel v roce 2020 evropskou cenu #BeActive Local Hero. Evropská komise tak ocenila jeho sportovní projekty, díky kterým už dlouhé roky pomáhá dětem, především z dětských domovů. Je také nejmladším nositelem ceny Mezinárodního Olympijského výboru za Sport a Společenskou odpovědnost. Je skvělé, že Tomáš realizuje řadu projektů, díky kterým dodává dětem, které vyrůstají v dětských domovech nebo v sociálně znevýhodněných poměrech, životní motivaci a naději.

Vlajkovou lodí Tomáše Slavaty je Triatlonová Tour – série triatlonových závodů, které jsou po celé České republice od roku 2011 pořádány pro děti. Tento projekt zapojuje jak děti z dětských domovů, tak děti z běžných rodin a přirozenou cestou je svádí dohromady. Mimo jiné Tomáš Slavata pomáhá při organizaci dětských závodů jiným organizátorům – ročně se jedná až o 70 akcí pro děti, které realizuje či spoluorganizuje. Široký záběr akcí mu umožňuje přicházet do kontaktu s velkým množstvím dětí, které může individuálně podpořit nejen ve sportu, ale i v životě.

Díky velkému počtu sportovních akcí může po celý rok pravidelně zvát dětské domovy či rodiny po celé České republice, kdy mají vše zcela zdarma včetně půjčení kol s helmami. Snaží se být oporou dětem v jejich prostředí a motivovat je, aby dokázaly bojovat se svou nepřízní osudu. Jsme součástí Tomášová světa a on toho našeho a společně dokážeme měnit svět dětí a vést je ke sportu, bez ohledu na jejich postavení ve společnosti. Jak sám Tomáš říká, jsem jeho druhá rodina.

 

Podpora charitativních projektů našich zaměstnanců

Velice si vážíme si svých zaměstnanců, kteří svůj volný čas věnují podpoře charitativních projektů, neziskových, kulturních a sportovních organizací. Snažíme se v pravidelných intervalech i v této komplikované době podporovat aktivity v různých částech nejen České, ale i Slovenské republiky.

V roce 2022 jsme podpořili deset zaměstnaneckých projektů, díky kterým získaly podporu zájmové spolky a charity v nejrůznějších oborech pomoci lidem i zvířatům.

Nadace Via

S myšlenkou Nadace Via se snadno ztotožňujeme. Tato nadace usiluje o to, aby se pomoc, starost o druhé, štědrost a dobročinnost staly běžnou a samozřejmou součástí života. Jsme hrdí na práci Nadace Via a tisíců lidí, kteří mění své okolí k lepšímu. Těší nás, že i díky naší podpoře může Nadace Via trpělivě naplňovat své poslání: rozvíjet v Česku komunitní život a filantropii.

 

Pomoc v době covidové

Za důležitou součást pomoci, která částečně i nadále pokračuje ve spojení s Tomášem Slavatou, považujeme také pomoc v době covidové. Během krize jsme věnovali významnou materiální pomoc v podobě šetrného dezinfekčního přípravku. Pomoc putovala potřebným organizacím, které sice nebyly v první linii zájmu, ale jsou součástí našich každodenních životů, a i jejich podpora je pro zachování a udržení jejich činnosti více než důležitá. Jednalo se zejména o dětské domovy, domovy seniorů, centra sociálních služeb, hospice, Alzheimer centra, organizace Skaut – Junák, Charita České republiky, základní a mateřské školy.

Distribuce více než 17.000 litrů dezinfekce potřebným by se nám v tomto náročném období nepodařila bez extrémního úsilí našich kolegů ve výrobě, expedici i managementu, ale především bez skvělé dlouhodobé spolupráce s filantropem Tomášem Slavatou, kterému i nadále zásoby dezinfekční gelů zajišťujeme.

Děkujeme Vám za Vaši podporu a přízeň, díky které můžeme stále rozdávat radost nejen prostřednictvím naší kosmetiky, ale také formou krásných charitativních projektů a bojovat za pouhou slušnost, že pomáhat je normální a měla by být naší přirozeností.

S láskou,
vaše Manufaktura

Informace o tom, jak zpracováváme a chráníme Vaše osobní údaje, najdete na stránce Ochrana osobních údajů.